Straż Graniczna Nadodrzański Oddział Straży Granicznej PSG w Kłodzku -

Nawigacja

PSG w Kłodzku

PSG w Kłodzku

12.11.2013ul. Wyspiańskiego 2, 57-300 Kłodzko

tel. +48 74 811 64 00 (całodobowo)
tel./fax +48 74 811 64 05

Komendant: ppłk SG Piotr Piekarski

Placówka Straży Granicznej w Kłodzku powstała 01.07.2009 r. po zniesieniu Placówki SG w Międzylesiu.
 

W sprawach skarg i wniosków przyjmuje Komendant w siedzibie Placówki SG: w poniedziałki w godzinach 10.00 - 11.00 i 15.30 – 16.30. Całodobowo w powyższych sprawach interesantów przyjmuje Kierownik Zmiany.

Skarga, aby mogła zostać rozpatrzona powinna zawierać:
  • imię i nazwisko skarżącego,
  • dokładny adres zamieszkania (miejscowość, kod pocztowy, ulica, numer domu/mieszkania),
  • dokładny opis zdarzenia.

UWAGA!

Zgodnie z § 8 ust. 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 roku w sprawie organizacji, przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków (Dz.U. Nr 5, poz. 46) skargi i wnioski niezawierające imienia i nazwiska (nazwy) oraz adresu wnoszącego pozostawia się bez rozpoznania.

 


Placówka zasięgiem swojego działania obejmuje powiaty: kłodzki, strzeliński, oławski, ząbkowicki i dzierżoniowski.