Straż Graniczna Nadodrzański Oddział Straży Granicznej PSG w Kaliszu -

Nawigacja

PSG w Kaliszu

PSG w Kaliszu

02.01.2010

Placówka LOSG - Kalisz

 

ul. Sułkowskiego 9
62-800 Kalisz
tel. (0-62) 753 80 20
fax (0-62) 753 80 25
Komendant: mjr SG Robert Kaczmarek

Placówka Straży Granicznej (PSG) w Kaliszu rozpoczęła funkcjonowanie 1 grudnia 2007 roku.

 

Z kart historii: Utworzenie PSG w Kaliszu było efektem zmian organizacyjnych w Lubuskim Oddziale Straży Granicznej, związanych z dostosowaniem funkcjonowania Straży Granicznej do realizacji zadań w strefie Schengen.
 
W sprawach skarg i wniosków przyjmuje Komendant w siedzibie Placówki SG: w poniedziałki w godzinach 10.00 - 11.00 i 15.30 – 16.30. Całodobowo w powyższych sprawach interesantów przyjmuje Kierownik Zmiany.

Skarga, aby mogła zostać rozpatrzona powinna zawierać:
  • imię i nazwisko skarżącego,
  • dokładny adres zamieszkania (miejscowość, kod pocztowy, ulica, numer domu/mieszkania),
  • dokładny opis zdarzenia.

UWAGA!

Zgodnie z § 8 ust.1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 roku w sprawie organizacji, przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków (Dz.U. Nr 5, poz. 46) skargi i wnioski niezawierające imienia i nazwiska (nazwy) oraz adresu wnoszącego pozostawia się bez rozpoznania.

 

 
Swoim zasięgiem działania Placówka SG w Kaliszu obejmuje 11 powiatów województwa wielkopolskiego: jarociński, kaliski, kępiński, kolski, koniński, krotoszyński, ostrowski, ostrzeszowski, pleszewski, słupecki i turecki, tj. obszar liczący 10 223,77 km2.

 

 

do góry