Straż Graniczna Nadodrzański Oddział Straży Granicznej Struktura NoOSG - Struktura Oddziału -

Nawigacja

Struktura Oddziału

Struktura NoOSG

21.12.2009

Komenda Nadodrzańskiego Oddziału Straży Granicznej z siedzibą w Krośnie Odrzańskim jest urzędem podległym Komendantowi Nadodrzańskiego Oddziału Straży Granicznej, zapewniającym mu merytoryczną, organizacyjną, prawną i kancelaryjno-biurową obsługę do sprawnej i skutecznej realizacji jego ustawowych zadań jako terenowego organu Straży Granicznej.

Strukturę organizacyjną Komendy Oddziału Nadodrzańskiego Oddziału Straży Granicznej tworzą:

 • Wydział Operacyjno-Śledczy,
 • Wydział Graniczny,
 • Wydział do spraw Cudzoziemców,
 • Wydział Łączności i Informatyki,
 • Wydział Techniki i Zaopatrzenia,
 • Wydział Analiz, Informacji i Współpracy Międzynarodowej,
 • Wydział Kadr i Szkolenia,
 • Wydział Ochrony Informacji,
 • Wydział Organizacji i Promocji,
 • Wydział Zabezpieczenia Działań,
 • Wydział Kontroli,
 • Pion Głównego Księgowego,
 • Strzeżony Ośrodek dla Cudzoziemców,
 • Zespół Prasowy Komendanta Oddziału,
 • Zespół Stanowisk Samodzielnych,
 • Służba Zdrowia NoOSG,
 • Zespół Audytu Wewnętrznego.
do góry