Straż Graniczna Nadodrzański Oddział Straży Granicznej Kontakt - Napisz do nas -

Nawigacja

Napisz do nas

Kontakt

25.04.2019

Nadodrzański Oddział Straży Granicznej

66-600 Krosno Odrzańskie, ul. Poprzeczna 1

tel. +48 68 358 20 02, fax +48 68 358 27 00

email: komendant.noosg@strazgraniczna.pl
 

Dyżurny operacyjny Oddziału (24 h/dobę):

tel. +48 68 358 20 15, tel.  kom. +48 721 960 400
e-mail: sdo.noosg@strazgraniczna.pl 
 

Telefon Interwencyjny SG:

0 800 422 322 
 

Telefon Zaufania NoOSG:

+48 68 358 22 22
 
 

INFORMACJA O SPOSOBACH KOMUNIKOWANIA SIĘ

 

Informujemy, że w sprawach będących we właściwości Nadodrzańskiego Oddziału Straży Granicznej można kontaktować się w sposób tradycyjny, przesyłając pismo w formie papierowej z odręcznym podpisem lub w formie elektronicznej. W przypadku wybrania formy elektronicznej pamiętaj, że musisz potwierdzić swoją tożsamość i możesz zrobić to na dwa sposoby:

  • Płatnym certyfikatem kwalifikowanym – kwalifikowany podpis elektroniczny
  • Bezpłatnym profilem zaufanym (eGo) – profil zaufany

 

Dokument opatrzony podpisem elektronicznym przy spełnieniu dodatkowych przesłanek właściwych ze względu na charakter sprawy,  jest równoważny pod względem skutków prawnych dokumentowi opatrzonemu podpisem własnoręcznym, co zostało uregulowane w art. 78 1 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U.2018.1025 j.t. ).

 

Art. 781.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynności prawnej wystarcza złożenie oświadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oświadczenie woli złożone w formie elektronicznej jest równoważne z oświadczeniem woli złożonym w formie pisemnej.

 

 

Podpis kwalifikowany (elektroniczny)

Co to jest?

To Twój podpis w formie elektronicznej. Składasz go za pomocą specjalnego urządzenia (np. tokena). Jest płatny (w odróżnieniu od Profilu Zaufanego)

Do czego służy

Podpisem kwalifikowanym podpiszesz dokumenty w formie elektronicznej:

  • potrzebne w komunikacji z administracją
  • firmowe
  • prywatne

Skąd go wziąć

Podpis kwalifikowany możesz kupić u jednego z dostawców. Listę firm w Polsce znajdziesz na stronie NCCert  (https://www.nccert.pl/) Możesz też skorzystać z e-podpisu wydanego przez kwalifikowane podmioty w dowolnym kraju UE.

Cena zależy od:

  • dostawcy, którego wybierzesz
  • okres ważności certyfikatu
  • rodzaju urządzenia do składania podpisu (czytnik kart usb, token usb lub pcmcia)

 

Profil Zaufany

Co to jest Profil Zaufany?

To darmowe narzędzie, którym potwierdzisz swoją tożsamość w internecie (PESEL). Działa jak podpis elektroniczny i jest alternatywą dla płatnego podpisu kwalifikowanego. Nie musisz już drukować, podpisywać i skanować dokumentów. Wystarczy, że podpiszesz je Profilem Zaufanym w internecie.

Jak go założyć

Profil Zaufany możesz założyć na dwa sposoby.

1. Serwis Profilu Zaufanego

  • załóż konto w serwisie pz.gov.pl
  • znajdź punkt potwierdzający
  • potwierdź Profil Zaufany w punkcie potwierdzającym
  • jeśli posiadasz kwalifikowany podpis elektroniczny, Profil możesz potwierdzić tym podpisem

Punkt potwierdzający – (banki, urzędy – również za granicą) miejsce, gdzie osobiście potwierdzisz Profil Zaufany za pomocą dowodu osobistego lub paszportu.

 

2. Internetowe konto bankowe

  • Profil Zaufany załóż przez konto w twoim banku (platforma Envelo.pl, ING, Inteligo, Millennium, Banku Pekao, PKO BP, BZ WBK, mBank, Alior Bank)
  • nie musisz już nic potwierdzać, bank sam przekaże twoje dane do serwisu pz.gov.pl

Termin ważności

Twój Profil Zaufany ważny jest 3 lata. Po upływie tego czasu możesz przedłużyć jego ważność na kolejne 3 lata.

Jak go używać

Kiedy składasz wniosek do urzędu, zawsze musisz go podpisać. Przez internet możesz to zrobić właśnie za pomocą Profilu Zaufanego albo konta bankowego (jeśli potwierdziłeś Profil Zaufany bankowością online).

Korzystanie z Profilu Zaufanego potwierdzonego bankowością przy załatwianiu spraw na biznes.gov.pl

Jeśli potwierdziłeś Profil Zaufany przez bankowość internetową, zawsze powinieneś logować się za pośrednictwem swojego serwisu bankowości online, z którym powiązałeś swój profil. Tak więc, logując się np. do na biznes.gov.pl, po wybraniu sprawy, którą chcesz załatwić, na stronie logowania wybierasz Profil Zaufany, a następnie klikasz ikonę swojego serwisu bankowości internetowej
i logujesz się przez stronę swojego banku.

Tak samo postępujesz, gdy po wypełnieniu wniosku podpisujesz go Profilem Zaufanym i zostajesz przekierowany na stronę Profilu Zaufanego.

Bezpieczeństwo

Pamiętaj, że Profil Zaufany jest tylko twój i nie możesz go nikomu udostępniać. Zawiera on twoje dane, w tym najważniejszą – numer pesel.

Podanie komuś dostępu do twojego Profilu Zaufanego można porównać z udostępnieniem komuś twojego konta w banku. Lepiej tego nie robić.

Czy obcokrajowiec może posiadać Profil Zaufany?

Tak. Wymogiem założenia Profilu Zaufanego jest jednak posiadanie polskiego numeru PESEL (numer z polskiego systemu ewidencji ludności), który jest niezbędny do złożenia i potwierdzenia wniosku, lub posiadanie ważnego certyfikatu kwalifikowanego.

PESEL

Cudzoziemcy, którzy mają status uchodźcy albo zezwolenie na pobyt stały mogą się zameldować
i otrzymać numer PESEL. Jeśli nie mogą się zameldować (nie spełniają wymogów uzyskania meldunku w Polsce), to powinni złożyć wniosek. W uzasadnieniu wniosku wpisuje się podstawę prawną albo np. obowiązek urzędowy, który wymaga posiadania PESEL (np. wysyłanie w formie elektronicznej sprawozdania finansowego spółki).

PESEL uzyskasz:

  • w urzędzie gminy właściwym dla twojego miejsca zameldowania (tam gdzie jesteś albo chcesz się zameldować)
  • w urzędzie gminy, na terenie której jest siedziba twojego pracodawcy — jeśli nie możesz się zameldować
  • w Urzędzie Dzielnicy Śródmieście miasta stołecznego Warszawy (ul. Nowogrodzka 43) — jeśli nie pracujesz albo twój pracodawca ma siedzibę za granicą Polski

Podpis niekwalifikowalny (powszechny)

Co to jest?

To każdy inny podpis elektroniczny niżeli podpis kwalifikowany. Podpis elektroniczny niekwalifikowalny jest powszechnie używany w komunikacji elektronicznej (e-mail) jednakże komunikując się z podmiotami publicznymi w sprawach administracyjnych PAMIĘTAJ, ŻE MOŻE ON NIE RODZIĆ OCZEKIWANYCH PRZEZ CIEBIE SKUTKÓW PRAWNYCH.  Podpis weryfikowany poprzez certyfikat niekwalifikowany wywołuje skutki prawne równoważne podpisowi odręcznemu, tylko wtedy jeśli obie strony zawrą wcześniej umowę.

 

 

do góry