Straż Graniczna Nadodrzański Oddział Straży Granicznej Integracja logistyczna -

Nawigacja

Integracja logistyczna

Integracja logistyczna

Mateusz Fekieta
01.07.2022

Intetgracja logistyczna:

 

Nadodrzański Oddział Straży Granicznej w ramach „Wytycznych w zakresie integracji zaplecza logistycznego Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Biura Ochrony Rządu” korzysta z następujących obiektów infrastruktury oraz usług świadczonych w związku z tymi obiektami:

1. Obiekty gospodarki transportowej – myjnia

  • Krosno Odrzańskie, ul. H. Sienkiewicza 22

2. Obiekty szkoleniowe – strzelnice

  • Słubice, ul. Kazimierza Wielkiego 1

 

Nadodrzański Oddział straży Granicznej użycza następujące obiekty infrastruktury dla Policji w niżej wymienionych obiektach:

a) pomieszczenia biurowe – administracyjne

  • Kudowa Słone, przejście graniczne bud. nr 1

  • Świecko, przejście graniczne bud. nr 1

do góry