Straż Graniczna Nadodrzański Oddział Straży Granicznej Informacje o NoOSG - Informacje ogólne -

Nawigacja

Informacje ogólne

Informacje o NoOSG

21.12.2009

Nadodrzański Oddział Straży Granicznej w Krośnie Odrzańskim realizuje zadania wynikające z ustawy z dnia 12 października 1990r. o Straży Granicznej (t.j. Dz. U. z 2016 r.  poz. 1643 z późn. zm.).

 

W terytorialnym zasięgu działania Nadodrzańskiego Oddziału Straży Granicznej znajduje się województwo lubuskie, wielkopolskie i dolnośląskie. 

 

Realizacja ustawowych zadań odbywa się w oparciu o 11 placówek Straży Granicznej rozmieszczonych wzdłuż 716 km granicy państwowej, w tym 278 km z Republiką Federalną Niemiec i 438 km z Republiką Czeską. 

 

do góry