Straż Graniczna Nadodrzański Oddział Straży Granicznej Próbowali wyjechać z Polski niezgodnie z przepisami - Aktualności -

Nawigacja

Aktualności

Próbowali wyjechać z Polski niezgodnie z przepisami

Irena Skuliniec
17.02.2017

Troje obywateli Rosji narodowości czeczeńskiej, którzy wbrew przepisom zamierzali wyjechać z Polski do Niemiec, zatrzymali wczoraj (16.02) funkcjonariusze z Placówki Straży Granicznej w Poznaniu – Ławicy.

Cudzoziemcy zostali wylegitymowani przez funkcjonariuszy Straży Granicznej w pociągu relacji Warszawa – Berlin. Przeprowadzona kontrola wykazała, że Czeczeni przebywają w Polsce legalnie, ponieważ jednak zastosowano wobec nich środek alternatywny do detencji w postaci nakazu zamieszkania na terenie ośrodka recepcyjnego w Białej Podlaskiej, strażnicy graniczni stwierdzili, że doszło do złamania przepisów. Cudzoziemcy bowiem opuścili wskazane im miejsce zamieszkania, zakupili bilety kolejowe do Berlina i zmierzali do Niemiec.

Obywatele Rosji narodowości czeczeńskiej do Polski wjechali pięć dni wcześniej i złożyli wnioski o objęcie ich ochroną międzynarodową. Zgodnie z obowiązującymi przepisami powinni byli pod wskazanym adresem przebywać do czasu rozpatrzenia wniosków przez Szefa Urzędu do Spraw Cudzoziemców. Również posiadane przez Czeczenów tymczasowe zaświadczenia tożsamości cudzoziemca nie uprawniały do przekroczenia granicy.

Zatrzymani obywatele Rosji narodowości czeczeńskiej pozostają w dyspozycji Placówki SG w Poznaniu – Ławicy. Dzisiaj do sądu skierowane zostaną wnioski o u mieszczenie cudzoziemców w strzeżonym ośrodku.

do góry