Straż Graniczna Nadodrzański Oddział Straży Granicznej PSG w Poznaniu-Ławicy -

Nawigacja

PSG w Poznaniu-Ławicy

PSG w Poznaniu-Ławicy

02.01.2010

Placówka NoOSG - Poznań-Ławica

ul. Bukowska 285
60-189 Poznań
tel. (061) 861-13-00
fax (061) 861-13-05
e-mail: poznan@strazgraniczna.pl
Komendant: p.o mjr SG Paweł Onichimiuk

Placówka Straży Granicznej w Poznaniu – Ławicy obecnie obsługuje stałe połączenia lotnicze do Barcelony, Bourgas, Bristolu, Cork, Doncaster, Dortmundu, Dublina, Edynburga, Frankfurtu, Kopenhagi, Liverpoolu, Monachium, Oslo, Londynu, Paryża, Rzymu, Sztokholmu, a w okresie letnim również połączenia do Tunezji, Egiptu, Turcji, Grecji, Cypru, Hiszpanii i Bułgarii.
 
W sprawach skarg i wniosków przyjmuje Komendant w siedzibie Placówki SG: w poniedziałki w godzinach 10.00 - 11.00 i 15.30 – 16.30. Całodobowo w powyższych sprawach interesantów przyjmuje Kierownik Zmiany.

Skarga, aby mogła zostać rozpatrzona powinna zawierać:
  • imię i nazwisko skarżącego,
  • dokładny adres zamieszkania (miejscowość, kod pocztowy, ulica, numer domu/mieszkania),
  • dokładny opis zdarzenia.

UWAGA!

Zgodnie z § 8 ust. 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 roku w sprawie organizacji, przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków (Dz.U. Nr 5, poz. 46) skargi i wnioski niezawierające imienia i nazwiska (nazwy) oraz adresu wnoszącego pozostawia się bez rozpoznania.

Z kart historii: Status prawny przejścia granicznego w Poznaniu – Ławicy regulowany był przez stosowne akty prawne. W 1961 roku lotnisko w Poznaniu zostało przeznaczone dla ruchu zagranicznego (Uchwała nr 349 Rady Ministrów z 30.08.1961 r. w sprawie określenia przejść granicznych przeznaczonych dla ruchu granicznego). Nie było tu jednak jeszcze służb granicznych, wówczas Wojsk Ochrony Pogranicza. Kontrolą graniczną zajmował się Wojewódzki Urząd Spraw Wewnętrznych. Od roku 1975 na czas trwania Międzynarodowych Targów Poznańskich lotnisko na Ławicy otwarte było przez całą dobę, a w pozostałym okresie tylko w czasie odprawy przed startem i po lądowaniu statków powietrznych w lotach regularnych i czarterowych (Zarządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 06.08.1975 r. w sprawie przejść granicznych przeznaczonych dla ruchu granicznego). W 1991 roku postanowiono, że Ławica jest stałym przejściem granicznym i że jest otwarta całą dobę (Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28.05.1991 r. w sprawie ustalenia morskich i stałych lotniczych przejść granicznych, Zarządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 11.06.1991 r. w sprawie ogłoszenia przejść granicznych, rodzaju ruchu dozwolonego przez te przejścia oraz czasu ich otwarcia).

Początek służb granicznych w Poznaniu to rok 1975. Powstaje wtedy Graniczna Placówka Kontrolna. Ruch graniczny jest mały. Wynosi rocznie 3-4 tysiące osób. Składają się na to głównie samoloty czarterowe (przeważnie z Bułgarii) oraz małe samoloty prywatne stanowiące znaczny odsetek całego ruchu ze względu na rolę Międzynarodowych Targów Poznańskich.

Na początku swojej działalności GPK Poznań podlegała pod Dowództwo Wojsk Ochrony Pogranicza (Warszawa), później przeszła w ramy Lubuskiej Brygady WOP (Krosno Odrzańskie), a następnie Pomorskiej Brygady WOP (Szczecin). Od czasu powstania Straży Granicznej (1990) Ławica funkcjonowała w Lubuskim Oddziale Straży Granicznej (Krosno Odrzańskie). W okresie od 15.09.2004 r. do 15.09.2007 r. Placówka należała do Nadwiślańskiego Oddziału Straży Granicznej (Warszawa), po tym okresie ponownie do Lubuskiego Oddziału Straży Granicznej w Krośnie Odrzańskim. Z dniem 01 czerwca 2009 r. oddział zmienił nazwę na Nadodrzański Oddział Straży Granicznej.

 
 

 
do góry