Straż Graniczna Nadodrzański Oddział Straży Granicznej Pracownicza Kasa Zapomogowo-Pożyczkowa - PKZP -

Nawigacja

PKZP

Pracownicza Kasa Zapomogowo-Pożyczkowa

28.04.2015

Pracownicza Kasa Zapomogowo-Pożyczkowa przy NoOSG w Krośnie Odrzańskim utworzona jest przez funkcjonariuszy, pracowników cywilnych oraz emerytów i rencistów NoOSG.
Celem działalności jest udzielanie swoim członkom pomocy materialnej w formie pożyczek. Fundusz zapomogowy w naszej kasie nie został utworzony.
Pieczę nad właściwym funkcjonowaniem PKZP sprawuje pochodzący z wyboru Zarząd. Rozpatruje on całość korespondencji dotyczącej kasy na swoich posiedzeniach odbywających się w cyklach miesięcznych, do 15-go każdego miesiąca.
 
Korespondencję można dostarczać Zarządowi: 
  • pocztą służbową,
  • pocztą ogólną.
Adres korespondencyjny: 
ZARZĄD PKZP przy NoOSG 
ul. Poprzeczna 1 
66-600 Krosno Odrzańskie

Adres e-mail:
pkzp.noosg@strazgraniczna.pl 


O kolejności rozpatrywania dokumentów decyduje data wpływu do Zarządu.

 

Skład Zarządu PKZP:

  • Przewodniczący: Tomasz STEFANIAK (tel. 666 2099 / 68 358 2099) 
  • Wiceprzwodniczący: Luiza POTOCKA (tel. 666 2042 / 68 358 2042)
  • Sekretarz: Magdalena KORYTKOWSKA (tel. 666 2104 / 68 358 2104)
  • Skarbnik: Beata ZAWIŁA (tel. 666 2143 / 68 358 2143)
  • Członek: Joanna TARARAKO (tel. 666 2270 / 68 358 2270)

Skład Komisji Rewizyjnej PKZP:

  • Przewodniczący: Andrzej POLAK (tel. 666 2052 / 68 358 2052)
  • Sekretarz: Aleksandra TOWPIK (tel. 666 2231 / 68 358 2231)
  • Członek: Justyna MATUSZEWSKA (tel. 666 2321 / 68 358 2321)

 

 

do góry