Straż Graniczna Nadodrzański Oddział Straży Granicznej Cudzoziemcy naruszyli przepisy migracyjne - Aktualności -

Nawigacja

Aktualności

Cudzoziemcy naruszyli przepisy migracyjne

Joanna Konieczniak
22.11.2021

W wyniku kontroli legalności pobytu przeprowadzonych przez funkcjonariuszy z Nadodrzańskiego Oddziału Straży Granicznej podczas weekendu stwierdzono, że 12 cudzoziemców złamało obowiązujące ich przepisy i opuści terytorium naszego kraju.

Podczas kontroli legalności pobytu przeprowadzonych przez funkcjonariuszy z Placówek Nadodrzańskiego Oddziału SG zatrzymanych zostało 5 obywateli Syrii, 5 obywateli Iraku , obywatel Indii oraz Gruzin.

Na obywatela Indii, z uwagi na jego nielegalny pobyt w Polsce funkcjonariusze Straży Granicznej nałożyli grzywnę w postaci mandatu karnego, a także wszczęli postępowanie administracyjne zmierzające do wydania cudzoziemcowi decyzji o powrocie do kraju pochodzenia.

Kolejnych 5 obywateli Syrii, których funkcjonariusze SG zatrzymali w Świecku i w Słubicach nie posiadało dokumentów, na podstawie których mogliby przebywać legalnie w Polsce. Ponadto cudzoziemcy usiłowali niezgodnie z przepisami przekroczyć polsko-niemiecka granicę. Wobec cudzoziemców wszczęte zostało postępowanie o zobowiązaniu do powrotu.

Natomiast funkcjonariusze z Placówki Straży Granicznej w Zgorzelcu przyjęli od strony niemieckiej 5 obywateli Iraku, którzy niezgodnie z przepisami przekroczyli granicę polsko-niemiecką. Cudzoziemcy na terytorium Niemiec zostali zatrzymani za nielegalny pobyt i przekazani do Polski. Irakijczycy w wieku 21-25 lat zgodnie oświadczyli, że ich krajem docelowym była Wielka Brytania gdzie zamierzali ubiegać się o ochronę międzynarodową. Cudzoziemcy złożyli wnioski o udzielenie ochrony międzynarodowej w naszym kraju i otrzymali Tymczasowe Zaświadczenie Tożsamości Cudzoziemca. Z uwagi na brak dokumentów potwierdzających tożsamość zostali umieszczeni jednym ze strzeżonych ośrodków dla cudzoziemców. Ponadto cudzoziemcom przedstawiono zarzut przekroczenia granicy państwowej we współdziałaniu z innymi osobami . Obywatele Iraku przyznali się do zarzucanego im czynu  i  dobrowolnie poddali się karze 4 miesięcy pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem  wykonania  kary  na okres  próby  1 roku.

Funkcjonariusze SG ze Zgorzelca zatrzymali także 40-letniego obywatela Gruzji. Cudzoziemiec zatrzymany został za organizowanie i udzielenie pomocy w przekroczeniu  granicy państwowej wbrew przepisom z Polski do Niemiec obywatelom Iraku. Wobec cudzoziemca Komendant PSG w Zgorzelcu wydał decyzję o zobowiązaniu cudzoziemca do powrotu, dodatkowo sąd zadecydował o umieszczeniu cudzoziemca w strzeżonym ośrodku dla cudzoziemców do czasu zakończenia prowadzonego wobec niego postepowania karnego.

do góry