Straż Graniczna Nadodrzański Oddział Straży Granicznej Dwoje Polaków z zarzutami handlu ludźmi - Aktualności -

Nawigacja

Aktualności

Dwoje Polaków z zarzutami handlu ludźmi

Joanna Konieczniak
14.05.2021

W wyniku śledztwa prowadzonego przez funkcjonariuszy z Placówki Straży Granicznej w Legnicy pod nadzorem Prokuratury Rejonowej w Legnicy, dwoje obywateli naszego kraju usłyszało zarzut popełnienia przestępstwa handlu ludźmi. Czyn ten zagrożony jest karą pozbawienia wolności nie krótszą niż 3 lata.

Do przestępczego procederu dochodziło na terenie fermy drobiu w okolicy Legnicy, gdzie wobec pokrzywdzonego obywatela Rosji,  przez ponad 23 lata stosowano groźby bezprawne oraz wykorzystywano jego krytyczne położenie i stan bezradności, w celu świadczenia przez niego pracy o charakterze przymusowym, poniżającym godność człowieka.

Wobec podejrzanych zastosowano środki zapobiegawcze w postaci poręczenia majątkowego, dozoru policji, zakazu opuszczania kraju z zakazem wydawania paszportu, zakazu kontaktowania się osobistego, telefonicznego bądź innego z pokrzywdzonym oraz zakazu zbliżania się do pokrzywdzonego na odległość mniejszą niż 100 metrów.

Ponadto, dokonano zabezpieczenia na mieniu jednego z podejrzanych w wysokości 200 000 złotych grożącego mu środka kompensacyjnego w postaci zadośćuczynienia za doznaną krzywdę na rzecz pokrzywdzonego.

Tutaj znajduje się materiał na temat obywatela Rosji.

 

do góry