Straż Graniczna Nadodrzański Oddział Straży Granicznej Obostrzenia sanitarne przy przekraczaniu granic Polski - Aktualności -

Nawigacja

Aktualności

Obostrzenia sanitarne przy przekraczaniu granic Polski

Joanna Konieczniak
23.06.2021

Od 30 marca br. posiadanie negatywnego wyniku testu w kierunku Sars-Cov-2, nie zwalnia z obowiązku kwarantanny, podróżnych przekraczających granice zewnętrzne. Pozostałe kategorie zwolnień przy przekraczaniu tej granicy pozostają aktualne.

 

Od 30 marca br. posiadanie negatywnego wyniku testu w kierunku Sars-Cov-2, nie zwalnia z obowiązku kwarantanny, podróżnych przekraczających granice zewnętrzne UE. Pozostałe kategorie zwolnień przy przekraczaniu tej granicy pozostają aktualne.

Ponadto, wprowadzone zostały kolejne obostrzenia na  granicach wewnętrznych UE/Schengen:

- osoby przekraczające morski odcinek granicy Rzeczypospolitej Polskiej korzystające z regularnych połączeń promowych oraz odcinek lądowy granicy Rzeczypospolitej Polskiej z Republiką Czeską, Republiką Litewską, Republiką Federalną Niemiec lub Republiką Słowacką, (niezależnie od środka transportu, którym się przemieszczają lub pieszo):

  •     w celu udania się do swojego miejsca zamieszkania lub pobytu na terytorium RP są zobowiązane poddać się kwarantannie poprzez zgłoszenie za pośrednictwem infolinii do Głównego Inspektora Sanitarnego, nr na infolinię sanepidu  +48 22 25 00 115. Osoby te, jeżeli posiadają negatywny wynik testu diagnostycznego w kierunku SARS-CoV-2 wykonanego, przed przekroczeniem granicy, w okresie 48 h są zwolnione z kwarantanny;
  •     w celu innym niż w pkt 1 mają obowiązek posiadać negatywny wynik testu diagnostycznego w kierunku SARS-CoV-2 , wykonany w okresie 48 h przed wjazdem;

Z powyższych obowiązków zwolnione są osoby spełniające przesłanki, o których mowa w § 3 ust. 1 oraz ust. 2 pkt 2, 3, 14, 15 i 19 (ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 6 maja 2021 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii).

Natomiast osoby podróżujące statkiem powietrznym z krajów strefy Schengen,  mają obowiązek posiadać negatywny wynik testu diagnostycznego w kierunku Sars-Cov-2, który powinni okazać na żądanie funkcjonariusza Straży Granicznej. Wynik testu, w języku polskim lub angielskim, musi być uzyskany w okresie 48 godzin przed przekroczeniem granicy. Z obowiązku posiadania negatywnego wyniku testu zwolnieni są podróżni, o których mowa w § 3 ust. 1 oraz ust. 2 pkt 2, 3, 14 i 19.

Uwaga wszyscy podróżni przekraczający granice Polski!!!

Okres odbycia kwarantanny ulega skróceniu w przypadku uzyskania negatywnego wyniku testu w kierunku SARS-Cov-2, wykonanego w okresie 48 godzin po przekroczeniu tej granicy. Natomiast w przypadku osób, które rozpoczęły swoją podróż w Indiach, Brazylii lub RPA, okres odbycia kwarantanny ulega skróceniu w przypadku uzyskania przez te osoby negatywnego wyniku testu w kierunku SARS-Cov-2, wykonanego po przekroczeniu granicy Polski w okresie nie wcześniejszym niż 7 dni, licząc od momentu jej przekroczenia.Obowiązek odbycia kwarantanny uznaje się za zrealizowany z chwilą wprowadzenia negatywnego  wyniku  testu  przez  medyczne  laboratorium  diagnostyczne  wykonujące  diagnostykę  zakażenia  wirusem SARS-CoV-2 do systemu teleinformatycznego.

Dodatkowo, od dnia 6 czerwca br. osoby podróżujące do Polski statkiem powietrznym, które rozpoczęły swoją podróż w Indiach, Brazylii lub RPA, nie mogą zwolnić się z kwarantanny negatywnym wynikiem testu diagnostycznego w kierunku Sars-Cov-2 wykonanego po przylocie na terytorium RP na terenie lotniska przed odprawą graniczną.


Wykaz szczepionek dopuszczonych w UE:  

http://www.urpl.gov.pl/pl/urz%C4%85d/szczepionki-covid-19

http://www.urpl.gov.pl/pl/printpdf/6043


Ponadto informujemy, że testy w kierunku SARS-CoV-2 można wykonać w laboratoriach znajdujących się na liście laboratoriów COVID, dostępnej na stronie:

https://www.gov.pl/web/zdrowie/lista-laboratoriow-covid

 

 

 

źródło: KGSG

do góry