Straż Graniczna Nadodrzański Oddział Straży Granicznej Poszukiwane osoby w rękach Straży Granicznej - Aktualności -

Nawigacja

Aktualności

Poszukiwane osoby w rękach Straży Granicznej

Joanna Konieczniak
14.05.2019

W ciągu ostatnich czterech dni, funkcjonariusze z Placówek Nadodrzańskiego Oddziału Straży Granicznej zatrzymali 11 osób, które poszukiwane były przez wymiar sprawiedliwości lub organy ścigania.

Wśród zatrzymanych osób było 9 Polaków, obywatel Niemiec oraz obywatel Ukrainy. Osoby te poszukiwane były przez wymiar sprawiedliwości lub organy ścigania listami gończymi w celu odbycia zasądzonych kar pozbawienia wolności.

Dziewięć osób trafiło do aresztu lub zakładu karnego. W przeważającej mierze osoby te były poszukiwane za popełnienie przestępstw kradzieży, wprowadzania do obrotu środków odurzających a także wykroczeń polegających na umyślnym niszczeniu mienia oraz umieszczaniu w publicznym miejscu nieprzyzwoitych ogłoszeń, napisów lub rysunków. W przypadku dwóch Polaków organ poszukiwawczy zezwolił na odstąpienie od doprowadzenia do aresztu śledczego lub zakładu karnego, w momencie zapłaty kary grzywny. Poszukiwany obywatel Niemiec został zatrzymany na lotnisku we Wrocławiu-Strachowicach po przylocie z Kos. Poszukiwania prowadziły niemieckie służby w celu aresztowania i ekstradycji z uwagi na popełnione przez niego przestępstwa narkotykowe a także udział w zorganizowanej grupie przestępczej.

Tylko w 2019 roku funkcjonariusze Nadodrzańskiego Oddziału Straży Granicznej zatrzymali już 195 osób poszukiwanych listami gończymi.

do góry