Straż Graniczna Nadodrzański Oddział Straży Granicznej "W przyszłość - tylko wspólnie" - Aktualności -

Nawigacja

Aktualności

"W przyszłość - tylko wspólnie"

Joanna Konieczniak
13.05.2019

W Kostrzynie nad Odrą pod hasłem "W przyszłość - tylko wspólnie" odbyło się wspólne seminarium polskiej Straży Granicznej i niemieckiej Policji Federalnej.

Trwające dwa dni 9 i 10 maja seminarium było dedykowane dla polskich i niemieckich funkcjonariuszy pełniących służbę w Polsko-Niemieckim Centrum Współpracy oraz we Wspólnej Polsko-Niemieckiej w Świecku. W ciągu dwóch dni funkcjonariusze pod okiem specjalistów z Uniwersytetu Viadrina we Frankfurcie nad Odrą rozmawiali na temat barier i stereotypów dotyczących wzajemnej współpracy. Wspólne zespołowe treningi a także wspólne wycieczki po historycznym Starym Mieście przyczyniły się do lepszego wzajemnego poznania, które w przyszłości pogłębi wzajemne zrozumie i będzie skutkowało efektywniejszym wykonywaniem wspólnych zadań służbowych. Cykl seminariów odbywa się ze środków unijnych,  w ramach funduszu Interreg Va, które pozyskane zostały wspólnie z Euroregionu Pro Europa Viadrina.

Seminaria te wpisują się w trwający od 1 listopada 2018 roku projekt w zakresie wsparcia finansowego Wspólnych Polsko-Niemieckich Placówek ze środków Funduszu Bezpieczeństwa Wewnętrznego.

W projekcie poza seminariami mającymi na celu pogłębienie zaufania  wśród funkcjonariuszy wspólnych polsko-niemieckich patroli,  wskazano również zwiększenie liczby patroli w strefie granicznej, wzmocnienie efektywności patroli mieszanych oraz zwiększenie wiedzy na temat przestępczości oraz nielegalnej migracji w strefie nadgranicznej.

Wśród głównych działań w ramach projektu, na które przeznaczono prawie 679 tys. Euro (w tym kwota dofinansowania z ISF 611 tys. Euro) wyróżnić można :

  •  zakup 6 samochodów patrolowych wraz z wyposażeniem niezbędnym do prowadzenia kontroli
  •  zakup mobilnego sprzętu radiowego
  •   dodatkowe oznakowanie patroli Wspólnych Placówek 
  •  wspólne szkolenia (m. in. językowe, trening bezpiecznej jazdy)
  •  wspólne dwujęzyczne materiały zawierające procedury i akty prawne obu krajów
  •  wymiany funkcjonariuszy między jednostkami obu krajów.

Polsko-niemiecka współpraca w ramach Wspólnych Polsko – Niemieckich Placówek daje możliwość zwalczania przestępczości transgranicznej przy najlepszym wykorzystaniu sił i środków, a także sprzyja zwiększeniu poczucia bezpieczeństwa ludności na terenach przygranicznych. Organizowanie wspólnych patroli w ramach Wspólnych Polsko – Niemieckich Placówek podniosło efektywność działania obu służb oraz dało możliwość wczesnego ujawniania przestępstw i wykroczeń.

do góry