Straż Graniczna Nadodrzański Oddział Straży Granicznej Nielegalnie przekroczyli granicę - Aktualności -

Nawigacja

Aktualności

Nielegalnie przekroczyli granicę

Rafał Potocki
10.08.2018

Funkcjonariusze ze Wspólnej Polsko-Niemieckiej Placówki Straży Granicznej w Świecku zatrzymali 2 obywateli Chin, którzy nielegalnie przekroczyli granicę.

W nocy z 9/10 sierpnia br. funkcjonariusze SG zatrzymali dwóch obywateli Chin. 31-letni cudzoziemiec złożył do Wojewody Mazowieckiego wniosek o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy i pracę na terytorium naszego kraju i nie czekając na rozstrzygnięcie nielegalnie przekroczył polsko-niemiecką granicę. Mężczyzna został zatrzymany kiedy usiłował ponownie wjechać do naszego kraju pomimo braku dokumentów uprawniających do przekroczenia granicy. Natomiast drugiego obywatela Chin zatrzymano gdyż również on nie posiadał dokumentów uprawniających do wjazdu i pobytu na terytorium naszego kraju. Po potwierdzeniu, że 25-letni cudzoziemiec posiada ważny tytuł pobytowy na terytorium Niemiec, pouczono go o obowiązku niezwłocznego powrotu do kraju, które to zezwolenie wydało. Natomiast wobec 31-letniego obywatela Chin Komendant Placówki SG w Świecku wszczął postępowanie zobowiązujące go do opuszczenia naszego kraju. Za nielegalne przekroczenie granicy cudzoziemców ukarano mandatami karnymi.

do góry