Straż Graniczna Nadodrzański Oddział Straży Granicznej Finał śledztwa w sprawie międzynarodowej grupy przestępczej działającej na terenie województwa dolnośląskiego, zajmującej się legalizowaniem cudzoziemcom pobytu w Polsce - Aktualności -

Nawigacja

Aktualności

Finał śledztwa w sprawie międzynarodowej grupy przestępczej działającej na terenie województwa dolnośląskiego, zajmującej się legalizowaniem cudzoziemcom pobytu w Polsce

Natalia Żabka
02.07.2018

W dniu 21 czerwca 2018 r. zakończyło się kilkumiesięczne, wielowątkowe śledztwo prowadzone pod nadzorem prokuratury Rejonowej w Legnicy przez funkcjonariuszy Placówki SG w Legnicy. Śledztwo prowadzono w sprawie działania międzynarodowej grupy przestępczej zajmującej się legalizowaniem cudzoziemcom pobytu w Polsce.

Grupa legalizowała pobyt cudzoziemcom pochodzącym m.in. z Turcji, Palestyny, Albanii i Egiptu. Proceder ten polegał na organizowaniu fikcyjnych małżeństw z Polkami, a także preparowaniu dokumentacji związanej z zatrudnieniem lub pełnieniem funkcji zarządczych w fikcyjnie działających spółkach prawa handlowego i ubieganiu się na tej podstawie o karty pobytu dla cudzoziemców.

W ramach śledztwa postawiono zarzuty łącznie 15 osobom, w tym – organizatorom przestępczego procederu. Zarzuty obejmowały kilkanaście czynów, w tym związanych z umożliwianiem cudzoziemcom pobytu na terytorium RP wbrew przepisom, składaniem fałszywych oświadczeń, fałszem intelektualnym dokumentacji finansowej spółek, wyłudzaniem poświadczenia nieprawdy w dokumentacji lekarskiej, a także z posiadaniem środków odurzających.

Wobec 6 osób – w tym organizatorów procederu, Prokuratura Rejonowa w Legnicy skierowała 21 czerwca 2018 r. do sądu wnioski o wydanie wyroków skazujących bez przeprowadzenia rozprawy i wymierzenie określonych kar, m.in. kary pozbawienia wolności w zawieszeniu , dozoru kuratora oraz przepadku korzyści majątkowej uzyskanej z przestępstwa w łącznej kwocie 60 000 Euro.

Materiały śledztwa dotyczące pozostałych podejrzanych, zostały wyłączone do odrębnego postępowania. Z uwagi na brak możliwości ustalenia ich pobytu, wobec tych osób wydano postanowienia o zatrzymaniu oraz zarządzono ich poszukiwania.

do góry