Straż Graniczna Nadodrzański Oddział Straży Granicznej Ogłoszenie o nieodpłatnym przekazaniu zbędnych i zużytych składników rzeczowych majątku ruchomego Wydziału Łączności i Informatyki - Zbędne i zużyte składniki majątku -

Nawigacja

Zbędne i zużyte składniki majątku

Ogłoszenie o nieodpłatnym przekazaniu zbędnych i zużytych składników rzeczowych majątku ruchomego Wydziału Łączności i Informatyki

Alicja Winiarska
04.07.2018

Nadodrzański Oddział Straży Granicznej działając na podstawie § 5 pkt 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 04 kwietnia 2017 r. w sprawie szczegółowego sposobu gospodarowania niektórymi składnikami majątku Skarbu Państwa informuje, że posiada zbędne i zużyte składniki majątku ruchomego wg załączonego zestawienia przeznaczone do:

  • nieodpłatnego przekazania innej jednostce lub jednostce samorządu terytorialnego (zainteresowane jednostki proszone są o złożenie wniosku wg § 38 ust.4 ww. rozporządzenia),
  • darowizny - jednostkom, o których mowa w § 39 ww. rozporządzenia (zainteresowane jednostki proszone są o złożenie wniosku wg § 39 ust.4 ww. rozporządzenia),
  • sprzedaży - wartość poszczególnych składników nie przekracza 1200,00zł - oferta zakupu powinna być przesłana w zamkniętej kopercie, na której prócz adresu należy napisać "Oferta dotycząca zakupu składnika majątku ruchomego". Oferta powinna zawierać: dane oferenta, nazwę wybranego składnika majątku i jego nr inwentarzowy (o ile jest), oświadczenie, że oferent zapoznał sie ze stanem technicznym wybranych składników majątku ruchomego lub że ponosi skutki wynikające z rezygnacji z oględzin.

Szczegółowe informacje w powyższej sprawie można uzyskać pod numerem telefonu:

Beata ZAWIŁA -68 3582143, Danuta Witkowska - 68 3582164.

 

Przekazany sprzęt i materiały nie podlegają reklamacji.

Nadodrzański Oddział Straży Granicznej zastrzega sobie prawo wycofania składników majątku z wykazów bez podania przyczyny.

 

Wnioski proszę przesyłać na adres:

NADODRZAŃSKI ODDZIAŁ STRAŻY GRANICZNEJ

ul. Poprzeczna 1

66-600 Krosno Odrzańskie.

Wydział Łączności i Informatyki

 

W przypadku zainteresowania przekazaniem składników rzeczowych majątku ruchomego należy złożyć w terminie do dnia 20.07.2018 r. pisemny wniosek do Komendanta NoOSG z siedzibą w Krośnie Odrz.

Przy gospodarowaniu zbędnymi składnikami rzeczowymi majątku ruchomego oraz zbędnymi prawami na dobrach niematerialnych w pierwszej kolejności uwzględnia się potrzeby innych jednostek.

O podziale składników będzie decydować kolejność wpływu wniosków do NoOSG.

do góry