Straż Graniczna Nadodrzański Oddział Straży Granicznej Pełnomocnik ds. Ochrony Praw Człowieka - Prawa Człowieka -

Nawigacja

Prawa Człowieka

Pełnomocnik ds. Ochrony Praw Człowieka

Autor:
08.07.2016

Nieetatowy Pełnomocnik Komendanta

Nadodrzańskiego Oddziału Straży Granicznej

ds. Ochrony Praw Człowieka

kpt. SG Rafał POTOCKI

 

Kontakt:

telefon: +48 68 358 2285

e-mail: ssnik.nadodrzanski@strazgraniczna.pl

adres do korespondencji: 66-600 Krosno Odrzańskie, ul. Poprzeczna 1

 

Do zadań Pełnomocnika Komendanta ds. Ochrony Praw Człowieka należy m.in.:

  1. Propagowanie praw człowieka i dbanie o przestrzeganie standardów ich ochrony w komendzie i placówkach Nadodrzańskiego Oddziału Straży Granicznej.
  2. Bieżące monitorowanie działań Straży Granicznej w terytorialnym zasięgu działania Oddziału pod kątem respektowania godności ludzkiej i przestrzegania praw człowieka, a także proponowanie rozwiązań mających na celu utrzymanie wysokich standardów w tym zakresie.
  3. Inicjowanie współpracy oraz utrzymywanie stałego kontaktu z instytucjami i organizacjami pozarządowymi mogącymi wspomóc działania Straży Granicznej w dziedzinie ochrony praw człowieka.
  4. Inicjowanie, monitorowanie i koordynowanie działań komórek organizacyjnych komendy i podległych placówek w zakresie realizacji zaleceń krajowych i międzynarodowych instytucji i organizacji powołanych do ochrony praw człowieka oraz zadań wynikających z krajowych programów dotyczących obszaru ochrony praw człowieka.
  5. Reprezentowanie Komendanta Nadodrzańskiego Oddziału Straży Granicznej w krajowych i międzynarodowych przedsięwzięciach poświęconych prawom człowieka.
do góry