Straż Graniczna Nadodrzański Oddział Straży Granicznej Kierownictwo -

Nawigacja

Kierownictwo

Kierownictwo

Alicja Winiarska
21.12.2009

Komendant Oddziału
gen.bryg. SG Wojciech SKOWRONEK

sekretariat:
tel. +48 68 358 2002
fax: +48 68 358 2701
komendant.nadodrzanski@strazgraniczna.pl

Zastępca Komendanta Oddziału
(odpowiedzialny za sprawy graniczne)
płk SG Tomasz MICHALSKI

sekretariat:
tel. +48 68 358 2002
fax: +48 68 358 2701

Zastępca Komendanta Oddziału
(odpowiedzialny za sprawy logistyczne)
por. SG Małgorzata WĘGLARSKA-PRZEPIÓRA 

sekretariat:
tel. +48 68 358 2002
fax: +48 68 358 2701

Główny Księgowy
płk SG Edyta LEWANDOWSKA-ŚLIPKO
do góry