Straż Graniczna Nadodrzański Oddział Straży Granicznej Kierownictwo -

Nawigacja

Kierownictwo

Kierownictwo

Autor:
23.05.2017

Komendant Oddziału
płk SG Jacek SZCZĄCHOR

sekretariat Komendanta Oddziału:
tel. +48 683582002
fax: +48 683582701
e-mail: komendant.nadodrzanski@strazgraniczna.pl

Z-ca Komendanta Oddziału
(odpowiedzialny za sprawy graniczne)
płk SG Tomasz MICHALSKI

sekretariat Komendanta Oddziału:
tel. +48 683582002
fax: +48 683582701

Z-ca Komendanta Oddziału
(odpowiedzialny za sprawy logistyczne)
płk SG Małgorzata SAKALUK

sekretariat Komendanta Oddziału:
tel. +48 683582006
fax: +48 683582703

  Główny Księgowy
płk SG Edyta Lewandowska-Ślipko
do góry