Straż Graniczna Nadodrzański Oddział Straży Granicznej Posługiwali się podrobionymi dokumentami aby osiedlić się w Polsce - Aktualności -

Nawigacja

Aktualności

Posługiwali się podrobionymi dokumentami aby osiedlić się w Polsce

Rafał Potocki
14.06.2018

Funkcjonariusze z Placówki Straży Granicznej w Gorzowie zatrzymali dwóch obywateli Białorusi, którzy na podstawie przerobionych świadectw urodzenia swoich przodków usiłowali zalegalizować swój pobyt.

12 czerwca br. na terenie Gorzowa Wielkopolskiego funkcjonariusze SG zatrzymali dwóch obywateli Białorusi, którzy na podstawie przerobionych świadectw urodzenia swoich przodków usiłowali zalegalizować swój pobyt. Świadectwa urodzenia wydane przez organy dawnego ZSRR zostały przerobione w taki sposób aby znajdowała się tam informacja o tym, że przodek cudzoziemca pochodził z Polski. Posiadając taki dokument Białorusini usiłowali wyłudzić pozwolenie na osiedlenie się w „ojczyźnie”. Cudzoziemcy powoływali się na Konstytucję RP oraz ustawę o repatriacji, zgodnie z którymi osoba, której pochodzenie polskie zostało stwierdzone m.in. na podstawie posiadanych dokumentów może osiedlić się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na stałe. Wczoraj obywatele Białorusi w wieku 46 oraz 35 lat usłyszeli zarzuty wyłudzenia poświadczenia nieprawdy przez podstępne wprowadzenie w błąd funkcjonariusza publicznego, posługiwania się przerobionym dokumentem oraz usiłowania posłużenia się podrobionym dokumentem. Cudzoziemcy przyznali się do zarzucanych im czynów i dobrowolnie poddali się karze grzywny w wysokości 1000 zł każdy z nich.

do góry