Straż Graniczna Nadodrzański Oddział Straży Granicznej Zatrzymano 14 cudzoziemców oraz 4 poszukiwanych obywateli naszego kraju - Aktualności -

Nawigacja

Aktualności

Zatrzymano 14 cudzoziemców oraz 4 poszukiwanych obywateli naszego kraju

Rafał Potocki
11.06.2018

W ciągu minionego weekendu funkcjonariusze z placówek Nadodrzańskiego Oddziału Straży Granicznej zatrzymali 14 cudzoziemców, którzy naruszyli obowiązujące przepisy oraz 4 obywateli naszego kraju poszukiwanych przez wymiar sprawiedliwości lub organy ścigania listami gończymi.

Podczas kontroli legalności pobytu przeprowadzonych przez funkcjonariuszy z placówek Nadodrzańskiego Oddziału SG zatrzymano 1 obywatela Mołdowy oraz 1 obywatela Ukrainy, którzy posiadali wizy w celu podjęcia pracy w Polsce, a w rzeczywistości wykorzystali je, aby wyjechać i pracować w innym kraju. W związku z powyższym posiadane przez nich wizy zostały unieważnione.

Następnych 11 cudzoziemców (6 obywateli Ukrainy, 2 obywateli Mołdowy obywatela Brazylii, Azerbejdżanu, Indii) zatrzymano podczas kontroli legalności pobytu, gdyż obcokrajowcy przeterminowali swój pobyt na terytorium państw Schengen bądź nie posiadali dokumentów upewniających ich do wjazdu i pobytu na terytorium naszego kraju.

Wszyscy obcokrajowcy otrzymali decyzje zobowiązujące ich do powrotu oraz określające czasowy zakaz wjazdu na terytorium naszego kraju.

Kolejnego cudzoziemca – obywatela Kirgistanu – zatrzymano w związku z nielegalnym przekroczeniem granicy. Po potwierdzeniu, że posiada on ważny tytuł pobytowy na terytorium UE, mężczyznę pouczono o obowiązku niezwłocznego powrotu do kraju, które to zezwolenie wydało. Za nielegalne przekroczenie granicy cudzoziemca ukarano mandatem karnym.

Funkcjonariusze NoOSG zatrzymali także czterech obywateli naszego kraju poszukiwanych przez wymiar sprawiedliwości lub organy ścigania listami gończymi w celu doprowadzenie do aresztów śledczych, gdzie odbywać mieli zasądzone kary pozbawienia wolności. Jeden z zatrzymanych po wpłaceniu kary zastępczej w postaci grzywny został zwolniony.

do góry