Straż Graniczna Nadodrzański Oddział Straży Granicznej Obywatel Wietnamu z cudzymi dokumentami - Aktualności -

Nawigacja

Aktualności

Obywatel Wietnamu z cudzymi dokumentami

Rafał Potocki
16.04.2018

Obywatela Wietnamu, który usiłował na podstawie cudzych dokumentów przekroczyć polsko-niemiecką granicę zatrzymali funkcjonariusze z Placówki Straży Granicznej w Świecku. Zatrzymano także pomagającego mu cudzoziemca, również obywatela Wietnamu.

14 kwietnia br. funkcjonariusze z Placówki Straży Granicznej w Świecku w autokarze wyjeżdżającym z naszego kraju przeprowadzili kontrolę legalności pobytu wobec obywatela Wietnamu. Funkcjonariusze od razu zorientowali się, że przedstawione do kontroli dokumenty- wietnamski paszport oraz polska karta pobytu nie należą do kontrolowanego cudzoziemca. Mężczyzna został zatrzymany. Funkcjonariusze zatrzymali również drugiego obywatela Wietnamu, który pomagał w usiłowaniu nielegalnego przekroczenia granicy oraz w swoim bagażu posiadał oryginalny paszport zatrzymanego mężczyzny.

35 -letni obywatel Wietnamu przyznał do zarzucanego czynu posłużenia się cudzym dokumentem i poddał się dobrowolnie karze wymiarze 3 miesięcy w zawieszeniu na jeden rok oraz karze grzywny. Komendant Placówki SG w Świecku wydał cudzoziemcowi decyzję nakazująca mu opuszczenie terytorium naszego kraju oraz orzekł o zakazie ponownego wjazdu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i innych państw obszaru Schengen na okres 6 miesięcy. Drugi z zatrzymanych cudzoziemców również przyznał się do zarzucanego mu czynu udzielania pomocy w usiłowaniu nielegalnego przekroczeniu granicy i poddał się dobrowolnie karze w wymiarze 3 miesięcy w zawieszeniu na rok oraz karze grzywny.

do góry