Straż Graniczna Nadodrzański Oddział Straży Granicznej Pracowity weekend - Aktualności -

Nawigacja

Aktualności

Pracowity weekend

Rafał Potocki
12.03.2018

W wyniku kontroli legalności pobytu przeprowadzonych w ten weekend przez funkcjonariuszy z Placówek Nadodrzańskiego Oddziału Straży Granicznej zatrzymano 17 cudzoziemców, którzy złamali obowiązujące ich przepisy. Funkcjonariusze SG zatrzymali także 5 osób poszukiwanych przez wymiar sprawiedliwości lub organy ścigania listami gończymi.

Podczas kontroli legalności pobytu przeprowadzonych przez funkcjonariuszy z Placówek Nadodrzańskiego Oddziału SG zatrzymanych zostało 9 obywateli Ukrainy, którzy posiadali wizy w celu podjęcia pracy w Polsce, a w rzeczywistości wykorzystali je, aby wyjechać lub pracować w innym kraju. W związku z powyższym posiadane przez nich wizy zostały unieważnione.

Następnych 4 cudzoziemców - 3 obywateli Ukrainy oraz obywatela Algierii, zatrzymano podczas kontroli legalności pobytu, gdyż obcokrajowcy przeterminowali swój pobyt na terytorium państw Schengen bądź nie posiadali dokumentów pobytowych, które pozwoliłyby im przekroczyć granicę i przebywać legalnie na terytorium naszego kraju. Obywatel Algierii do czasu przekazania stronie francuskiej, przebywał będzie w Strzeżonym Ośrodku dla Cudzoziemców, natomiast pozostali cudzoziemcy otrzymali decyzje zobowiązujące ich do powrotu oraz określające czasowy zakaz wjazdu na terytorium naszego kraju.

Kolejnych 4 cudzoziemców – 2 obywateli Turcji, obywatela Ukrainy oraz Wietnamu zatrzymano w związku z nielegalnym przekroczeniem granicy. Po potwierdzeniu, że cudzoziemcy posiadają ważne tytuły pobytowe na terytorium UE, pouczono ich o obowiązku niezwłocznego powrotu do kraju, które to zezwolenie wydało. Za nielegalne przekroczenie granicy wszystkich ukarano mandatami karnymi.

W ten weekend zatrzymano także 5 obywateli naszego kraju poszukiwanych przez wymiar sprawiedliwości lub organy ścigania listami gończymi.

Zatrzymani to 5 mężczyzn w wieku od 25 do 49 lat. W katalogu czynów zabronionych, za które byli poszukiwani znalazły się kradzieże, kradzieże z włamaniem, prowadzenie pojazdu w stanie po użyciu alkoholu lub podobnie działającego środka. W przypadku trzech zatrzymanych organ poszukiwawczy zezwolił na odstąpienie od doprowadzenia do aresztu śledczego lub zakładu karnego, w przypadku zapłaty grzywny. Natomiast pozostałych mężczyzn po sporządzeniu dokumentacji przewieziono i osadzono najbliższym areszcie śledczym.

 

do góry