Straż Graniczna Nadodrzański Oddział Straży Granicznej Odprawa kadry kierowniczej w Nadodrzańskim Oddziale Straży Granicznej - Aktualności -

Nawigacja

Aktualności

Odprawa kadry kierowniczej w Nadodrzańskim Oddziale Straży Granicznej

Rafał Potocki
09.03.2018

9 marca w Komendzie Nadodrzańskiego Oddziału Straży Granicznej odbyła się odprawa roczna kadry kierowniczej. Podczas odprawy dokonano podsumowania działalności w 2017 r.

W odprawie, której przewodniczył Komendant Nadodrzańskiego Oddziału Straży Granicznej gen.bryg SG Wojciech Skowronek, wzięli udział: Zastępcy Komendanta NoOSG płk SG Tomasz Michalski, ppor. SG Małgorzata Węglarska-Przepióra, Główny Księgowy NoOSG płk SG Edyta Lewandowska-Ślipko oraz kadra kierownicza NoOSG i przedstawiciel NSZZFSG.

W trakcie narady omówiono i podsumowano działania prowadzone w 2017 roku, w tym osiągnięte przez placówki i wydziały wyniki. Przedstawiono także najważniejsze przedsięwzięciach jakie zostaną zrealizowane w 2018 roku.

W minionym roku funkcjonariusze NoOSG ogółem zatrzymali/ujęli 6070 osób, w tym za wykroczenia oraz przestępstwa migracyjne zatrzymano 4787 osób. Zabezpieczono nielegalne towary o wartości niemal 111.000.000 zł, w tym wyroby tytoniowe o wartości 83.601.482 zł, pojazdy o wartości 12.538.500 zł oraz narkotyki na kwotę 6.201.866 zł.

W ramach kontroli legalności zatrudnienia, sprawdzono legalność wykonywania pracy przez 9527 cudzoziemców. 1656 z nich wykonywało pracę z naruszeniem obowiązujących przepisów. W wyniku realizowanych czynności unieważniono/cofnięto 1226 wiz. 3355 cudzoziemców otrzymało decyzje zobowiązujące ich do powrotu. Na lotniskach NoOSG odprawiono 4.619.407 osób, w tym w ramach ruchu spoza Schegen 2.018.014 pasażerów. W 2017 roku 20 funkcjonariuszy wspierało służby macedońskie w opanowaniu napływu imigrantów. 16 brało udział w misjach zagranicznych koordynowanych przez Agencję Frontex, a 3 w szkoleniach organizowanych przez Frontex. Ponadto 2 ekspertów brało udział w misjach ewaluacyjnych Schengen.

Odprawę podsumował Komendant NoOSG gen. bryg. SG Wojciech Skowronek, który podziękował wszystkim funkcjonariuszom oraz pracownikom za zaangażowanie, wysiłek i wkład włożony w realizację zadań służbowych w minionym roku oraz wyznaczył cele i postawił zadania do realizacji w 2018 r.


 

do góry