Straż Graniczna Nadodrzański Oddział Straży Granicznej Nadużył procedury uchodźczej - Aktualności -

Nawigacja

Aktualności

Nadużył procedury uchodźczej

Rafał Potocki
08.02.2018

Funkcjonariusze z Placówki Straży Granicznej w Świecku przejęli od strony niemieckiej obywatela Rosji narodowości czeczeńskiej. Cudzoziemiec wcześniej starał się w Polsce o ochronę międzynarodową.

Zatrzymany cudzoziemiec, nadużywając procedury uchodźczej nielegalnie przekroczył granicę, gdyż zgodnie z prawem osoba, po złożeniu wniosku o objęcie jej ochroną międzynarodową, powinna we wskazanym miejscu oczekiwać na rozpatrzenie wniosku przez Szefa Urzędu do spraw Cudzoziemców i nie może opuszczać Polski. Jak ustalono mężczyzna próbował uzyskać ochronę międzynarodową również w Niemczech. Cudzoziemiec, po przeprowadzeniu postępowania administracyjnego, otrzymał decyzję zobowiązującą go do powrotu oraz określającą czasowy zakaz wjazdu na terytorium naszego kraju. W powrocie do kraju zamieszkania pomoże mu IOM – Międzynarodowa Organizacja ds. Migracji.

 

do góry