Straż Graniczna Nadodrzański Oddział Straży Granicznej Pracowity koniec roku - Aktualności -

Nawigacja

Aktualności

Pracowity koniec roku

Rafał Potocki
02.01.2018

W wyniku kontroli legalności pobytu przeprowadzonych w terminie od 29.12.17. do 02.01.18 r. przez funkcjonariuszy z Nadodrzańskiego Oddziału Straży Granicznej stwierdzono, że 21 cudzoziemców złamało obowiązujące ich przepisy. Zatrzymano także 5 obywateli naszego kraju poszukiwanych listami gończymi.

Podczas kontroli legalności pobytu przeprowadzonych przez funkcjonariuszy z Placówek Nadodrzańskiego Oddziału SG zatrzymanych zostało 3 obywateli Ukrainy, którzy posiadali wizy w celu podjęcia pracy w Polsce, a w rzeczywistości wykorzystali je, aby pracować w innym kraju. W związku z powyższym posiadane przez nich wizy zostały unieważnione. Podczas kontroli legalności pobytu zatrzymano także 8 obywateli Ukrainy, 1 obywatela Tadżykistanu, 1 obywatela Białorusi oraz 1 obywatela Serbii gdyż obcokrajowcy przeterminowali swój pobyt na terytorium państw Schengen bądź nie posiadali dokumentów pobytowych, które pozwoliłyby im przekroczyć granicę i przebywać legalnie na terytorium naszego kraju lub cel i warunki ich pobytu nie były zgodne z deklarowanymi. Obywatel Tadżykistanu został przekazany w ramach readmisji uproszczonej stronie czeskiej, a pozostali cudzoziemcy otrzymali decyzje zobowiązujące ich do powrotu oraz określające czasowy zakaz wjazdu na terytorium naszego kraju. Zatrzymano również obywatela Mołdawii, który posługiwał się podrobionym bułgarskim dowodem osobistym.

Ponadto zatrzymano 3 obywateli Turcji, 1 obywatela Rosji, 1obywatela Nigerii oraz 1 obywatela Tajlandii. Po ustaleniu, że cudzoziemcy posiadają ważne tytuły pobytowe na terytorium UE, pouczono ich o obowiązku niezwłocznego powrotu do kraju, które to zezwolenie wydało. Za nielegalne przekroczenie granicy cudzoziemców ukarano mandatami karnymi.

Zatrzymani obywatele naszego kraju to mężczyźni są w wieku od 23 do 59 lat. W katalogu czynów zabronionych, za które byli poszukiwani znalazły się między innymi kradzieże, kradzieże z włamaniem i uchylanie się od obowiązku alimentacyjnego. Po przeprowadzeniu niezbędnych czynności zatrzymani mężczyźni zostali osadzeni w aresztach.

do góry