Straż Graniczna Nadodrzański Oddział Straży Granicznej Nadużyli procedury uchodźczej - Aktualności -

Nawigacja

Aktualności

Nadużyli procedury uchodźczej

Rafał Potocki
12.10.2017

Funkcjonariusze z Placówki Straży Granicznej w Zgorzelcu przejęli od strony niemieckiej 2 obywateli Rosji narodowości czeczeńskiej. Wcześniej, cudzoziemcy starali się w Polsce o ochronę międzynarodową.

Zatrzymani cudzoziemcy, nadużywając procedury uchodźczej nielegalnie przekroczyli granicę, gdyż zgodnie z prawem cudzoziemiec, po złożeniu wniosku o objęcie go ochroną międzynarodową, powinien we wskazanym miejscu oczekiwać na rozpatrzenie wniosku przez Szefa Urzędu do spraw Cudzoziemców i nie może opuszczać Polski. Jak ustalono obcokrajowcy próbowali uzyskać ochronę międzynarodową również w Niemczech. Cudzoziemcy, po przeprowadzeniu postępowań administracyjnych, otrzymali decyzje zobowiązujące ich do powrotu oraz określające czasowy zakaz wjazdu na terytorium naszego kraju. W powrocie do kraju zamieszkania pomoże im IOM – Międzynarodowa Organizacja ds. Migracji.

do góry