Straż Graniczna Nadodrzański Oddział Straży Granicznej Wystawa „OBLICZA HANDLU LUDŹMI” - Aktualności -

Nawigacja

Aktualności

Wystawa „OBLICZA HANDLU LUDŹMI”

Rafał Potocki
11.10.2017

18 października 2017 r., już po raz jedenasty obchodzony będzie Europejski Dzień Przeciwko Handlowi Ludźmi.

„Handel ludźmi” to temat spotkań, organizowany od lat przez funkcjonariuszy Straży Granicznej. Koordynator ds. zapobiegania i zwalczania handlu ludźmi Nadodrzańskiego Oddziału Straży Granicznej – kpt. SG Małgorzata Maciejewska uświadamia młodym ludziom jak ważne jest posiadanie jak największej wiedzy w tym zakresie, by samemu nie stać się ofiarą tego procederu.

O tym problemie mówimy nie tylko podczas spotkań, ale także podczas Europejskiego Dnia Przeciwko Handlowi Ludźmi, który w tym roku obchodzony jest po raz jedenasty. W ramach tegorocznych obchodów,  z inicjatywy koordynatora ds. zapobiegania i zwalczania handlu ludźmi Nadodrzańskiego Oddziału Straży Granicznej – kpt. SG Małgorzaty Maciejewskiej i we współpracy z sierż.szt. Sylwią Ilczuk z Komisariatu Policji w Gubinie, mieszkańcy powiatu krośnieńskiego mają możliwość obejrzenia wystawy mobilnej pn. Oblicza handlu ludźmi”, której autorem i wykonawcą jest Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji. Wystawa prezentowany była również przez koordynatora w Placówce SG w Poznaniu-Ławicy, gdzie cieszyła się bardzo dużym zainteresowaniem. 

Wystawa powstała w ramach realizowanego projektu „Poprawa zdolności Polski do walki z handlem ludźmi”, dofinansowanego z Norweskiego Mechanizmu Finansowego. Celem tego projektu jest podnoszenie świadomości zagrożeń związanych z handlem ludźmi wśród obywateli Polski poprzez wykorzystanie narzędzi dopasowanych do określonych grup docelowych. Jednym z elementów tego projektu jest właśnie organizacja wystawy mobilnej na terenie kilku wybranych województw. Województwo lubuskie, z racji położenia przygranicznego, jak również wykazywanego zaangażowania w działania dot. przeciwdziałania handlowi ludźmi, zostało wytypowane do organizacji tej wystawy.

  Wystawa składała się z 6 plansz, na których zaprezentowano ogólne informacje czym jest handel ludźmi, gdzie szukać pomocy, a także przedstawiono przykłady form wykorzystania, m.in. pracę przymusową, wykorzystanie seksualne, zmuszanie do kradzieży. Zamieszczone na planszach fotografie nie są stylizowane, lecz pochodzą z autentycznego materiału zebranego przez służby w toku działań operacyjnych,  podczas ścigania przestępstwa handlu ludźmi.

Wystawę można oglądać już od środy (11 października) w Komisariacie Policji w Gubinie, a od poniedziałku (16 października) w Urzędzie Miasta w Krośnie Odrzańskim. Równocześnie planowane jest spotakanie z mieszkańcami Krosna Odrzańskiego i okolic podczas którego kpt. SG Małgorzata Maciejewska przybliży tematykę handlu ludźmi. Zapraszamy wszystkich zainteresowanych do obejrzenia i poszerzenia wiedzy. 

 

do góry