Straż Graniczna Nadodrzański Oddział Straży Granicznej Posługiwał się podrobionym oświadczeniem - Aktualności -

Nawigacja

Aktualności

Posługiwał się podrobionym oświadczeniem

Rafał Potocki
11.08.2017

Na początku sierpnia Sąd Rejonowy w Lubaczowie wydał wyrok nakazowy wobec ob. Ukrainy, po rozpoznaniu sprawy z oskarżenia publicznego Placówki SG w Kłodzku.

W trakcie kontroli legalności pobytu realizowanej przez funkcjonariuszy SG stwierdzono, że cudzoziemiec posiada sfałszowane oświadczenie o zamiarze powierzenia wykonywania pracy wystawione przez jedną z zielonogórskich firm i zarejestrowane w PUP w Zielonej Górze. W wyniku dokonanych sprawdzeń ustalono, że ani firma, ani urząd pracy nie posiadały takiego dokumentu w swoich rejestrach. W trakcie czynności procesowych podejrzany przyznał się do zarzucanych mu czynów i wyjaśnił, że oświadczenie zakupił za 600 dolarów w celu przedostania się na terytorium Republiki Czeskiej. Po zakończeniu prowadzenia postępowania, Placówka SG w Kłodzku wystąpiła jako oskarżyciel publiczny do Sądu z aktem oskarżenia, a Sąd po rozpatrzeniu sprawy wydał wyrok nakazowy uznając cudzoziemca za winnego popełnienia czynu i skazał go na karę grzywny w wysokości 1000 zł.

do góry