Straż Graniczna Nadodrzański Oddział Straży Granicznej Pracowali nielegalnie - Aktualności -

Nawigacja

Aktualności

Pracowali nielegalnie

Rafał Potocki
10.08.2017

W wyniku przeprowadzonych czynności kontrolnych funkcjonariusze z Placówki SG w Poznaniu-Ławicy stwierdzili nielegalne wykonywanie pracy przez 4 cudzoziemców.

W wyniku kontroli legalności zatrudnienia cudzoziemców, przeprowadzonej w firmie budowlanej, funkcjonariusze stwierdzili, że dwóch obywateli Ukrainy wykonywało pracę z naruszeniem przepisów ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, tj. bez wymaganych zezwoleń na pracę. Dodatkowo jeden z mężczyzn, przebywał nielegalnie na terytorium naszego kraju. Nielegalne wykonywanie pracy stwierdzono również w kontrolowanym klubie sportowym. Funkcjonariusze stwierdzili, że dwóch cudzoziemców, obywatel Kolumbii oraz Ukrainy, wykonywało pracę bez wymaganych zezwoleń. Za naruszenie przepisów ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy przez pracodawcę grozi kara grzywny nie mniejsza niż 3 tysiące złotych, zaś w przypadku pracowników nie mniejsza niż 1000 zł.

do góry