Straż Graniczna Nadodrzański Oddział Straży Granicznej Kontrola legalności zatrudnienia - Aktualności -

Nawigacja

Aktualności

Kontrola legalności zatrudnienia

Rafał Potocki
18.05.2017

Funkcjonariusze z Placówki SG w Gorzowie Wielkopolskim zatrzymali 5 cudzoziemców, oraz wszczęli kontrolę legalności wykonywania pracy przez cudzoziemców, prowadzenia działalności gospodarczej przez cudzoziemców oraz powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom.

Wczoraj, tj. 17 maja br., funkcjonariusze z Placówki Straży Granicznej w Gorzowie Wielkopolskim wspólnie z funkcjonariuszami z Komendy Wojewódzkiej Policji w Gorzowie Wielkopolskim, w jednej z firm na terenie powiatu strzelecko-drezdeneckiego, przeprowadzili kontrolę legalności pobytu cudzoziemców na terytorium RP. wobec 31 obywateli Ukrainy. W wyniku przeprowadzonych działań zatrzymano 5 cudzoziemców, którzy otrzymane wizy wykorzystywali niezgodnie z celem. W związku ze stwierdzonymi nieprawidłowościami, funkcjonariusze SG wszczęli kontrolę legalności zatrudnienia.


W okresie od stycznia do końca kwietnia 2017 r. funkcjonariusze Nadodrzańskiego Oddziału SG przeprowadzili 108 klz w trakcie których sprawdzono legalność zatrudnienia 1007 cudzoziemców. W wyniku przeprowadzonych czynności kontrolnych ustalono, że 356 cudzoziemców pracowało nielegalnie. Cudzoziemcom wydano decyzje o zobowiązaniu do powrotu, orzekając jednocześnie o zakazie ponownego wjazdu na terytorium RP. Dodatkowo skierowano wnioski do sądu o ukaranie. Za naruszenie przepisów ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy przez pracodawcę grozi kara grzywny nie mniejsza niż 3 tysiące złotych, zaś w przypadku pracowników nie mniejsza niż 1000 zł.

 

do góry