Straż Graniczna Nadodrzański Oddział Straży Granicznej 7 obywateli Ukrainy pracowało niezgodnie z przepisami - Aktualności -

Nawigacja

Aktualności

7 obywateli Ukrainy pracowało niezgodnie z przepisami

Irena Skuliniec
10.02.2017

Funkcjonariusze z Placówki Straży Granicznej w Legnicy zatrzymali siedmiu nielegalnie pracujących obywateli Ukrainy. Za naruszenie przepisów odpowiedzą również pracodawcy cudzoziemców.

9 lutego 2017 r. funkcjonariusze Straży Granicznej przeprowadzili na jednej z legnickich budów kontrolę legalności zatrudnienia cudzoziemców. Podczas kontroli stwierdzono, że siedmiu obywateli Ukrainy pracuje nielegalnie.

Ukraińcy nie posiadali pisemnych umów o pracę, dodatkowo trzech z nich nie posiadało zezwoleń ani oświadczeń o zamiarze powierzenia wykonywania pracy. Mimo, że obywatele Ukrainy przebywali w Polsce legalnie, to ze względu na fakt naruszenia przepisów dotyczących ich zatrudnienia, wszczęto wobec nich postępowania administracyjne o zobowiązaniu cudzoziemca do powrotu.

Za naruszenie przepisów ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy odpowiedzą również pracodawcy Ukraińców. Funkcjonariusze Straży Granicznej skierują do sądu wnioski o ukaranie przedsiębiorców, którzy nie dopełnili wszystkich wymaganych formalności. Karą, którą przewidział ustawodawca, jest grzywna dla pracodawcy nie mniejsza niż 3 tysiące złotych.

 

do góry